การเปลี่ยนคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

 • คุณสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า โดยสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้มีเงื่อนไขดังนี้
  • หากลูกค้าพบว่าสินค้าที่ทำการสั่งซื้อไม่ขนาดไม่พอดีกับการสวมใส่ สามารถแจ้งเปลี่ยนเพิ่มหรือลดขนาดได้ 1 ไซส์
  • สินค้าที่ได้รับเกิดการชำรุดเสียหายจากการจัดส่ง
  • จัดส่งสินค้าไม่ตรงตามการสั่งซื้อ
 • สินค้าที่ส่งเปลี่ยน ต้องเป็นสินค้าราคาปกติเท่านั้น สำหรับสินค้าโปรโมชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนทุกกรณี
 • กรุณาตรวจสอบว่าสินค้าที่จะส่งคืนนั้นอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์เดิม และป้ายสินค้ายังอยู่ครบถ้วน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนยินยอมรับการเปลี่ยนสินค้า คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนไปที่คุณ ในกรณีที่คำขอการคืนสินค้าของคุณถูกปฏิเสธ

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

 1. เลือกรายการคำสั่งซื้อที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าจากหน้า “เปลี่ยนสินค้า” ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณ
 2. เลือกสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยน และกรอกรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน และกดส่งคำขอเปลี่ยนสินค้า
 3. คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการผ่านทางอีเมล หรือสถานะคำขอเปลี่ยนสินค้า ในหน้าบัญชีผู้ใช้ พร้อมทั้งคำแนะนำในการส่งคืนสินค้า
 4. บรรจุสินค้าลงไปในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมเอกสารยืนยันการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าคืนมาตามที่อยู่ในคำแนะนำการส่งคืนสินค้า
 5. ส่งสินค้ามาด้วยวิธีการจัดส่งที่คุณสะดวก คุณยังสามารถกรอกข้อมูลเลขติดตามการจัดส่งเพื่อแจ้งให้เราทราบได้ที่หน้าคำขอคืนสินค้า
 6. เราจะทำการส่งสินค้าเปลี่ยนทดแทนให้คุณหลังจากได้รับสินค้าและตรวจสอบสภาพสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Support Admin ได้ทาง SHU Facebook Messenger หรือ LINE Official Account ที่ปุ่มช่องทางติดต่อที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์
 2. แจ้งเลขที่คำสั่งซื้อของคุณ สินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยน และรายละเอียดอื่น ๆ ในการขอเปลี่ยนสินค้ากับเจ้าหน้าที่
 3. คุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ พร้อมทั้งคำแนะนำในการส่งคืนสินค้าจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
 4. บรรจุสินค้าลงไปในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมเอกสารยืนยันการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าคืนมาตามที่อยู่ในคำแนะนำการส่งคืนสินค้า
 5. ส่งสินค้ามาด้วยวิธีการจัดส่งที่คุณสะดวก และแจ้งเลขติดตามการจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 6. เราจะทำการส่งสินค้าเปลี่ยนทดแทนให้คุณหลังจากได้รับสินค้าและตรวจสอบสภาพสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
 • รับการแจ้งเตือนสินค้าใหม่ทุกสัปดาห์
 • เปลี่ยนไซส์ได้ภายใน 7 วัน
Copyright @ SHU Global 2020. All Right Reserved.