SHU Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ชู โกลบอล จำกัด

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2021

บริษัท ชู โกลบอล จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของชู โกลบอล ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของผู้ใช้บริการได้ เช่นเดียวกับชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้ไม่รวมถึงข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ในการซื้อสินค้าจากชู โกลบอลนั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ (Name) อีเมลแอดเดรส (Email Address) ที่อยู่ (Address) และหมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Number) โดยข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต่อการประมวลผลและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ
 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Register) เพื่อสมัครสมาชิก ชู โกลบอล จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Gender) วันเกิด (Birthdate) ขนาดรองเท้า (Shoes Size) ซึ่งผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น ชู โกลบอล จะใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ชู โกลบอล จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น และใช้กับการดำเนินการใด ๆ ของชู โกลบอลต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ชู โกลบอลเก็บรวบรวมหรือได้รับมาเท่านั้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ใช้สินค้าหรือบริการของชู โกลบอลด้วย
 2. ชู โกลบอล ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ชู โกลบอลได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ชู โกลบอล ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของชู โกลบอล เป็นต้น ชู โกลบอล จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของชู โกลบอล
 4. ชู โกลบอล ใช้บริการของไปรษณีย์ไทย และ เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส ในการส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และใช้ทูซีทูพี (2C2P) ในการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด โดยทั้งไปรษณีย์ไทย เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส และทูซีทูพี จะไม่จัดเก็บเอาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเอาไว้ และไม่ให้บุคคลอื่นร่วมใช้และไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีก
 5. การส่งสินค้าจาก ชู โกลบอล ถูกดำเนินการโดยไปรษณีย์ไทย และเคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส ซึ่งจำเป็นต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ใช้บริการ หากต้องการทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของไปรษณีย์ไทย คลิกไปที่ https://www.thailandpost.co.th/THP_PrivacyNoticepdf และเคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส คลิกไปที่ https://th.kerryexpress.com/th/privacy-notice

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

 1. ชู โกลบอล จะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงสมาชิกใหม่ทุกคนเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับรหัสผ่านและชื่อของผู้ใช้บริการ (Password and Username) และในบางโอกาสผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกแล้วอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ ข้อเสนอพิเศษ และจดหมายข่าว อย่างไรก็ตาม ด้วยความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ชู โกลบอลได้ให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการที่จะปฏิเสธไม่รับบริการดังกล่าวข้างต้น ณ เวลาที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียน
 2. สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Newsletter) ของเว็บไซต์และไม่ต้องการรับจดหมายข่าวอีกต่อไป ก็สามารถบอกเลิก (Opt-Out) การรับจดหมายดังกล่าวได้ โดยบอกเลิกในหัวข้อบอกเลิกซึ่งปรากฏอยู่ที่จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมา หรือบอกเลิกในเมนูการตั้งค่าบัญชีสมาชิก หรืออาจส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งไปที่ ecommerce@shu.global
 3. ชู โกลบอลเคารพสิทธิของผู้ใช้บริการภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ภายใต้กฎหมายไทย และอาจมีสิทธิที่เหมือนกันนี้ภายใต้กฎหมายอื่น ๆ
  1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล กล่าวคือการเขียนคำร้องเพื่อขอทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้
  2. สิทธิในการขอแก้ไข ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
  3. สิทธิในการลบข้อมูล คือ สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบริการ
  4. สิทธิในการอนุญาตให้ใช้อย่างจำกัด คือ สิทธิที่จะร้องขอให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัดตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เฉพาะ
  5. สิทธิในการยกเลิกประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด
  6. สิทธิในการคัดการการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือในกรณีที่ชู โกลบอล แจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในรูปแบบสิทธิตามกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก
  7. สิทธิในการร้องขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่จัดเก็บไปยังผู้ให้บริการอื่น หรือบริการอื่น
  8. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

สิทธิดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดและไม่สามารถปรับใช้ได้ทุกกรณี ในการใช้สิทธิของผู้ใช้บริการ โปรดติดต่อตามช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้ท้ายนโยบายฉบับนี้

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ลูกค้าผู้ใช้บริการซึ่งเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของชู โกลบอล สามารถเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ได้ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องลงบันทึกเข้า (Log in) สู่บัญชีที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับชู โกลบอล โดยไปที่หน้ารายละเอียดบัญชี (Account Information) แล้วแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ต้องการ
 2. ชู โกลบอลจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้ให้เฉพาะกับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และชู โกลบอลได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในขั้นตอนหรือกระบวนการ ในทางกายภาพ และในทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะสอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่ราชอาณาจักรไทยกำหนดขึ้น สำหรับในส่วนของบัญชีข้อมูลของผู้ใช้บริการนั้น ชู โกลบอลจะรักษาความปลอดภัยโดยการใช้รหัสผ่าน นอกจากนี้ ในบางกรณี ชู โกลบอล จะใช้การเข้ารหัสด้วยระบบ SSL (Secure Socket Layer) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูล

การใช้คุกกี้ (Cookies)

          “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ ชู โกลบอล ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ใช้บริการแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” จะทำให้เว็บไซต์ ชู โกลบอล สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

          หากผู้ใช้บริการเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการแวะ หรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ ชู โกลบอล จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้วิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของชู โกลบอล เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของชู โกลบอล ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ชู โกลบอล อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ชู โกลบอล จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่มาแวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ชู โกลบอล

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับชู โกลบอล

ถ้าผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือมีคำถามประการใดเกี่ยวกับ Privacy Policy หรือกรณีที่ต้องการติดต่อใด ๆ กับชู โกลบอล จำกัด (www.shu.global) สามารถติดต่อไปได้ที่

ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ชู โกลบอล จำกัด

120/4 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

ecommerce@shu.global

หมายเลขโทรศัพท์ +668 2849 1924

 • จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
 • รับการแจ้งเตือนสินค้าใหม่ทุกสัปดาห์
 • เปลี่ยนไซส์ได้ภายใน 7 วัน
Copyright @ SHU Global 2020. All Right Reserved.